Součásti fixního aparátu

Ortodontický zámek

Ortodontický zámek je velmi malé, ale sofistikované zařízení. Konstrukce zámků má do sebe předprogramovánu ideální pozici zubu v oblouku. Vkládáním drátů do zámků je přenášena síla na zuby. Zámky se od sebe mohou lišit materiálem, ze kterého jsou vyrobeny nebo způsobem navázání. Rozdíl je však především estetický. Léčebný efekt je u všech moderních zámků velmi podobný.

Typy zámků:
  • Kovové
    Univerzální zámky s ideálními mechanickými vlastnostmi používané u většiny pacientů. Jsou velmi přesné, odolné, v případě nutnosti je lze bez problému sejmout a znovu nalepit (je to cenově nejdostupnější varianta léčby)
  • Keramické s kovovou drážkou
    Tyto estetické zámky se díky kovové drážce nejvíce blíží mechanickými vlastnostmi zámkům kovovým. Jsou o něco robustnější než zámky kovové.
  • Keramické
    Velmi estetické průhledné zámky. Jsou méně nápadné. Novější typy těchto zámků mají vlastnosti srovnatelné s kovovými.
Kroužek

Kroužky jsou používány na stoličky, a to zejména tehdy, je-li nutné použít například patrový třmen či extraorální tah. Výhodou kroužků je, že jsou velmi odolné a pevné.

Dráty

Ortodontické dráty jsou prostředkem ke srovnání zubů do pravidelného oblouku. Začínáme dráty tenkými a pružnými s tvarovou pamětí, postupně přecházíme na dráty silnější a rigidnější. Během ortodontické terapie vyměníme v jedné čelisti průměrně 4-5 drátů v závislosti na závažnosti vady.

Kanyla

Molárové kanyly jsou menší variantou kroužků. Jsou úspornější, hygieničtější, ale méně odolné.

Gumičky a řetízky

Gumičky tzv. gumové ligatury drží drát v zámcích a přenáší sílu a pružnost drátu na zuby. Spojením gumiček vznikají řetízky, které stahují zuby k sobě a slouží k posunům zubů či zavírání mezer. Gumičky se mění při každé návštěvě. Vyrábí se v nejrůznějších barvách a je možné aplikovat různé barevné kombinace.

Pružiny

Vedle běžných součástí fixního aparátu používáme k pohybu zubů různé pružinky.

Tahy

V průběhu léčby, zpravidla před sejmutím fixních aparátů, přidáváme k fixním aparátům také elastické tahy. A to buď ve formě malých trojúhelníků či dlouhých šikmých tahů mezi oběma čelistmi. Slouží k úplnému usazení skusu před sejmutím fixních aparátů.