Druhy snímacích rovnátek

Snímací rovnátka se dělí na aparáty:

  • deskové
  • funkční
  • retenční

Deskové aparáty

Deskové aparáty se zhotovují na horní nebo dolní čelist. Skládají se z pryskyřičného těla, drátěných spon, které drží rovnátka v ústech a velmi často z různých expanzních šroubů či pružin, které fungují jako aktivní prvek k pohybu jednotlivých zubů či skupin zubů. Z toho je patrné, že tyto typy aparátů slouží například ke zvýšení skusu, k úpravě zákusu nebo posunu jednotlivých zubů.

Funkční aparáty

Nazývají se funkční, protože upravují funkci čelistí. Jsou používány pro léčbu ortodontických vad vzniklých na podkladě zlozvyku či na podkladě odchylného růstu horní nebo dolní čelisti. Jejich úkolem je bránit zlozvyku nebo ho permanentně odstranit, což umožní kostem a kostnímu výběžku se zuby, aby se mohly normálně vyvíjet. Je-li vada skusu dána odchylným růstem jedné z čelistí, umožnují funkční aparáty stimulovat tu čelist, která roste méně nebo naopak brzdit růst čelisti, která roste více. Stejně jako deskové aparáty se vyrábějí z pryskyřice a drátěných prvků, ale jsou konstrukčně náročnější, protože jsou jako celek zhotovovány na obě čelisti.

Retenční aparáty

Po sejmutí fixních rovnátek je tendence ke vzniku recidivy a velmi často dochází k nežádoucím pohybům zubů. Po ukončení fixní ortodontické léčby dostává pacient snímací retenční aparát, který zajistí udržení výsledku léčby a stabilizaci zubů v kosti v novém postavení. Retenční aparáty mají pouze udržovací funkci a brání návratu zubů do původní pozice. Mohou to být jednoduché snímací deskové aparátky, které obsahují pouze retenční drátěné spony, ale ne aktivní drátěné prvky. Nebo to může být retainer vyrobený z průhledné fólie, která je přesně vylisovaná podle zubů.