Fixní rovnátka

jsou fixní aparáty lidově řečeno rovnátka napevno. Skládají z mnoha částí, které jsou přilepené na zuby a sestavené do funkčního celku. Samotné nasazení probíhá zpravidla ve dvou návštěvách. První, tzv. separace, slouží k získání prostoru pro ortodontické kroužky – to spočívá v zavedení separačních gumiček kolem zadních zubů, vše je za chvilku hotovo. Do týdne od separace následuje druhá návštěva, vlastní připevnění součástí fixního aparátu, což trvá zhruba hodinu. Pacient je poučen o technice čištění zubů s rovnátky a seznámen s dalšími úskalími nošení fixního rovnátka.

Jak již bylo několikrát zmíněno, rovnátka se musí pravidelně kontrolovat, upravovat a aktivovat. Pokud aparát zůstane dlouhou dobu bez kontroly, v lepším případě si pacient prodlužujete léčbu, bez aktivace se zuby nepohybují a aparát nefunguje tak, jak by měl. V horším případě může dojít k nenapravitelným škodám na chrupu. Nedodržení termínů návštěv je, hned po nevyhovující ústní hygieně, druhým nejčastějším důvodem předčasného sejmutí rovnátka. Z tohoto důvodu je pacient zván na pravidelné kontroly, zpravidla po 4-6 týdnech.

Sejmutí fixního aparátu
Sundání fixního rovnátka následuje po dosažení cíle ortodontické léčby, kdy se výsledný stav líbí jak pacientovi, tak ortodontistovi. Na sejmutí fixního rovnátka je pacient objednán v ranních hodinách. Zámečky a kroužky jsou odstraněny rychle, ale potom je ještě třeba pečlivě očistit všechny zuby od zbytků lepidla a vyleštit je. Tak jako na začátku léčby se zhotoví otisky horní a dolní čelisti, aby byly k dispozici dokumentační modely i po léčbě. Otisky jsou předány do zubní laboratoře, kde zubní technik během dne zhotoví snímací rovnátko, tzv. retenční desku nebo retainer, což je průhledná dlaha, která má za úkol stabilizovat zuby v novém postavení. To vše musí proběhnout během jednoho dne, aby nedošlo k posunu zubů. Proto je velmi důležité, aby pacient dodržel přesně dobu objednání.

Retence je nedílnou součástí ortodontické léčby a je na ni pamatováno již v plánu léčby – bohužel mnoho klientů tuto část podceňuje.

Zuby po přemístění do nové polohy vykazují tendenci k recidivě, tedy tendenci vracet se do původní pozice. U některých anomálií je tato tendence větší, u některých menší, každopádně je nutné tomu zabránit. K tomu právě slouží retenční deska nebo retainer.