Výrobky laboratoře

Jsme registrovaným výrobcem zdravotnických prostředků a zhotovujeme:

jednoduché snímací aparáty

složité snímací aparáty (se šrouby různých typů, pružinami a jinými prvky)

jednoduché funkční snímací aparáty (monoblok)

středně složité funkční snímací aparáty (Klammt, Balters)

složité funkční snímací aparáty (Lehman, Fränkel)

retenční desky po léčbě fixním ortodontickým aparátem

retenční fóliové dlahy (retainer, Osamu retainer)

nákusné dlahy

palatinální oblouk a expanzní bihelix

aparáty na rychlou palatinální expanzi (Hyrax)

zubní chrániče pro sportovce

nosiče na bělení zubů

dlahy proti bruxismu

mezerníky (ortodontické i klasické)

dětské protézy

celkové protézy

jednoduché částečné protézy